Hurra for mamma og pappa!

08.08.2020

Mamma (Åse Røynstrand) og pappa (Torstein Valvik) giftet seg i det små den 27.06.20.