Hermine

12.08.2020

11.07.20 kom Hermine til verden. Solan er stolt og flink storebror. Vi er lykkelige foreldre Maria Elefsen og Geir Byholt.