Edvin Wagelid Nygård

21.09.2020

26. august kom vår kjære Edvin til verden. Karina & Joakim er stolte og lykkelige foreldre.