Nyfødt

13.04.2021

Håkon Bakke Gundersen ble født på sykehuset i Arendal 3. april. Stolte foreldre er Truls Johansen Bakke og Benedikte Gundersen, Risør.
Nyfødte