Selma Emilie Sandvik Standal

Vesle Selma kom til verden 25.10.2021 på Kvinneklinikken i Bergen. Lykkelige foreldre er Torill Sandvik Nilsen og Vegar Standal. Stolte besteforeldre er Bodvild og Jarl Standal, Gro Sandvik og Roald Nilsen.

Publiseringsdato 21.12.2021
Nyfødte