Alfhild Alice Mathiesen 80 år

Vi sender deg våre hjerteligste gratulasjoner med din 80 års dag, lørdag den 15. januar. Hilsen din ektefelle A.Einar Mathiesen. Barn, svigerbarn, barnebarn og oldebarn.

Publiseringsdato 15.01.2022
Gratulasjon