Kaja Dowerdock 2 år

Mor og far i Grimstad gratulerer godjenta med dagen 13. januar.

Publiseringsdato 13.01.2022
Gratulasjon