Marius Henningson Skofsrud 11 år

11 år i dag. Farmor, farfar og oldemor i Arendal gratulerer med dagen!

Publiseringsdato 18.06.2022
Gratulasjon