Aileen Hoenjet og Alf Gunnar Wikstøl

gifter seg 15.07.22 i Hornnes kyrkje.  Adresse for dagen: Eikerapen Gjestegard, Åseral. 

Publiseringsdato 08.07.2022
Bryllup