Velkommen

10.august fikk vi endelig møte vår lille skatt, Emily Bjørne-Rønningen. Charlotte og Preben er takknemlige foreldre, og Ellinor og Leonard superstolte storesøsken! Til slutt en stor takk til alle på føde- og barselavdelingen ved Arendal sykehus.

Publiseringsdato 05.10.2022
Nyfødte