Kristina

25. september kom Kristina til verden. Ingeborg, Margrethe og Johanna er stolte storesøsken og vi er takknemlige foreldre, Hanna og Dagfinn Treldal.

Publiseringsdato 06.11.2022
Nyfødte