Synnøve Olimstad 92 år

22.02.2020

Vi gratulerer familiens overhode med dagen. Du samler små og store til søndagskaffe på Ottersland, og ikke sjelden er vi rundt 20 personer. Alle får din oppmerksomhet og du gleder deg over din store familie. Takk for at du er så positiv og romslig. Her er bilde av deg og Lotte, som er dit foreløpig minste oldebarn. Dagen feires med søndagskaffe i morgen.
Gratulasjon